¿Para qué bailo?

29.04.2023

DNES JE MEZINÁRODNÍ DEN TANCE ❤ Miluji tanec a právě jsem našla jedno video, acabo de encontrar un vídeo que me quita la respiración y me pone la piel de gallina, tají se mi z něho dech a naskakuje husí kůže. Aquí está, tady je:


Nemělo by smysl celé ho překládat, ale rozhodla jsem se zapsat sem pár slov, která jsem zachytila.

Proč tedy tančím? 

Bailo...............TANČÍM

para dejar hablar mis músculos....abych nechala mluvit své svaly

para tocar los límites de lo aprendido.....abych se dotýkala limitů naučeného

para experiencia de lo imposible.....abych zakusila to, co není možné

para mis alegrías, furias y tristezas.....pro mé radosti, zloby i smutky

lo que tiempo no alcanza.....to, kam čas nedosáhne

los despacios que no tienen forma.....prostory, které nemají tvar

para buscarme.....abych se našla

para detenerme, para no detenerme nunca....abych se zastavila, abych se nikdy nezastavila

para dejarme caer.....abych si dovolila padnout

para encontrar la fuerza de lo incontrolable......abych nalezla sílu toho, co nemůžeme kontrolovat

entrar en un trans....abych vstoupila do transu

para salir de mí y volver de otra forma.....abych vyšla ze sebe a vrátila se jiná

para entrar en relación con lo infinito que me asusta.....abych si vytvořila vztah s nekonečnem, které mě děsí

con todos mis miedos y con los tuyos también......se všemi svými strachy a s těmi tvými taky

para transformarme.....abych se proměnila

mi niño.....své dítě

para volar, saltar, volar......abych letěla, skákala, letěla

la piel que grita porque podría cambiar el mundo......kůži, která křičí, protože by mohla změnit svět

para librar....abych se osvobodila

para sanar.....abych se léčila

para ser, compartir y no quedarme.....abych byla, sdílela a neustrnula

para estar.....abych byla

porque la belleza es infinita.....protože krása je nekonečná....

TAK TOHLE VŠECHNO MŮŽE BÝT TANEC :) Pro mě je tanec především o svobodě....svobodě vyjádřit a plně prožít sebe a všechny své polohy v těle tady a teď